ஒலியோடை

நம் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் பன்முகப்பட்ட தலைப்புக்களிலும் உரையாடும் ஒரு தமிழ் வலையொலி வழிகாட்டி.

தொழில்நுட்பத் தகவல்கள், வாழ்க்கை அனுபவங்கள், குறிப்பில்லா உளறல்கள் என்று எல்லாம் உள்ளடங்கும் ஒரு ஒலிவடிவ பதிவு.

https://anchor.fm/oliyodai

Subscribe Through Your Favourite Platform

Apple Podcasts
Google Podcasts
Spotify
Pocketcasts
RSS