பிரிவுகள்
பயணம்

ஒரு பயணத்தின் படக்கதை – கிறாப்டன்

பயணத் திகதி: நவம்பர் 22, 2010

கிறாப்டன் கிளரன்ஸ் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய நகரம். 1855ம் வருடம் அமைக்கப்பட்ட இந்நகரம் இந்த பிரந்தியத்தின் ஆரம்ப குடியேற்றங்களாலும் இன்றும் இருக்கும் பல பழைய கட்டடங்களாலும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்த பிரந்தியத்தின் பிரதான விமான நிலையமும் கிறாப்டனிலேயே அமைந்துள்ளது.

ஒரு பயணத்தின் படக்கதை - கிறாப்டன்

யாம்பாவிலிருத்து பசிபிக் நெடுஞ்சாலையில் 60கிமீ தெற்காக பயணித்து கிறாப்டன் நகரை அடையும் போது நேரம் பகல் 12மணி. இங்கு பார்கக்கூடய இடங்களைப் பற்றி அறிவதற்கு பயணிகள் தகவல் மையத்திற்கு சென்றால், திங்கட்கிழமைகளில் பெரும்பாலான இடங்கள் இங்கு மூடி இருப்பதாக சொன்னார்கள். பகல் உணவை Hungry Jacksல் முடித்த பின்னர், பழைய நகரை சுற்றி ஒரு நகர்வலம் வந்து சில புகைப்படங்களையும் எடுத்துக்கொண்டோம். அங்கிருந்து கொப்ஸ் துறைமுகம் நோக்கி எமது பயணம் தொடர்ந்தது.

Retired
ஒரு பழைய நகரின் பழைய எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம்.
Prince Street, Grafton
கிறாப்டன் கடைவீதி.
Grafton Clock Tower
கிறாப்டனின் மத்தியில் அமைந்துள்ள இந்த மணிக்கூட்டு கோபுரம் 1800களில் கட்டப்பட்டது.
Christ Church Cathedral, Grafton
1884ம் வருடம் கட்டப்பட்ட Christ Church Cathedral இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள பழமையான தேவாலயங்களில் ஒன்றாகும்.

அடுத்த பதிவில் கொப்ஸ் துறைமுகத்திலிருந்து டாரி வரை பயணிக்கலாம்…