பிரிவுகள்
பகிடி

எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார

குமார் சங்கக்கார

ஹலோ சிறீலங்கா
அடேயப்பா… நான் மாறிவிட்டேன்…

“பசித்திருப்பவர்கள் இனி சிரித்திருக்கலாம்”
– (ஒரு சிங்கள பாடல் வரி)

Tags: Sri Lanka, Airtel, Mobile, Change, Kumar, Sangakara

One reply on “எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார”

அதுதான் Hutch "உண்மை வெளிப்படும்வரை காத்திருப்போம்" என்றொரு விளம்பரம் போட்டிருக்கோ… ம்ஹீம்..

Like

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.