பிரிவுகள்
தொழில்நுட்பம்

டுவீடருக்கு HTML சொல்லிக் கொடுத்தல்

[via: HTML aware Twitter]

டுவீடர், ஒருவகையான கும்மி சேவை என்று சொல்ல்லாம். மனதில் நினைத்த எதையும் 140 எழுத்துக்களில் சொல்லமுடிந்தால் சரி. டுவீட்டரில் நாம் இடும் தகவல்களை எமது வலைத்தளத்திலோ அல்லது வலைப்பதிவிலோ காட்டுவதற்கு டுவீட்டர் நிரல்களை  (பிளாகருக்கான பட்டை) பயன்படுத்தலாம். எனினும் அவற்றிற்கு HTML சொல்லிக் கொடுக்கப்படவில்லை.

டுவீட்டரின் முகப்பு பக்கத்தில் நாம் இடும் சுட்டிகள் சுட்ட கூடியவையாகவும் (), @நண்பர்கள் (ex:- talkout@talkout) அவர்களின் பக்கத்திற்கான சுட்டியாகவும் மாறுவதை காணலாம். ஆனால் இந்த வசதி டுவீட்டரில் நிரல்களில் இல்லை.

இதை செய்வதற்கு பெரிதாக ஒன்றும் சிரமம் இல்லை. உங்களின் டுவீட்டர் நிரலுக்கு கீழே இந்த நிரலை சேர்த்தால் சரி.

<script type='text/javascript'>
document.getElementById('twitter_update_list').innerHTML
= document.getElementById('twitter_update_list').innerHTML.replace(
/([^"'](https?://([-w.]+)+(:d+)?(/([w/_.]*(?S+)?)?)?))/g,
' <a href="$2">$2</a>');
document.getElementById('twitter_update_list').innerHTML
= document.getElementById('twitter_update_list').innerHTML.replace(
/@([a-zA-Z]+)/g,'@<a href="http://twitter.com/$1">$1</a>');
</script>


இதை முயற்சித்து பார்க்கவும். சரியாக வேலை செய்யாவிட்டால் பின்னூட்டத்தில் தெரியப்படுத்தவும். இதன் செயற்பாட்டை இங்கு பார்க்கலாம்.

நன்றி:
சேனக பெர்ணான்டோHTML aware Twitter

கேடயக்குறிப்பு: 
இதை சேர்ப்பதால் உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் வலைப்பதிவிற்கு ஏற்படக்கூடிய உடல், உள பிரச்சனைகளுக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல.

அன்புடன்,
நிமல் (எ) பிரகாஷ் (எ) நிமலபிரகாசன்

Tags: Internet, Twitter, HTML, regular expression, இணையம், டுவீட்டர்